Marianghjula Antonetti-Orsoni - Maghjine

  

Qui a vu les lavandières laver le linge dans les eaux du fleuve, ne peut l’oublier. L’image est là, mise en mots par Marianghjula Antonetti-Orsoni.

  

 

Léon-Charles Canniccioni, Lavandières au bord de l’Asco.

 

 

Maghjine

Corre lindu u fiume è risplende sott’à sole

Miru l’acqua parte ver di u mare

È pò tandu cum’è in tempu di fole

Venenu maghjine di lavandare.

Daretu à l’alzu una frasca di machjone

Vecu à zia Risaetta tende panni

L’avia vista falà cù u sumere di Petr’Antone

Chì ùn pudia andà à pedi per via di l’anni.

Vecu un’ombra daretu à lu pentone

Ghjunghje a donna cù a cova, in un ame 

Vene à fà a bucata di u so famiglione.

Daretu à l’alzu ùn ci hè più nimu mi si pare

Solu u ventulellu face trimà lu frundame 

È lu fiume corre lindu ver di u mare.

  

 

Avis aux lecteurs

Un texte vous a plu, il a suscité chez vous de la joie, de l'empathie, de l'intérêt, de la curiosité et vous désirez le dire à l'auteur.e ?

Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse nouveaudecameron@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !

Nouveautés
Decameron 2020 - Le livre
Article ajouté à la liste de souhaits